Connect with us

Ukategorisert

Nekter russen å ta med egen alkohol på russetreff

Hvert år arrangeres det russetreff på Hellerudsletta, hvor Romeriksrussen fram til nå har hatt muligheten til å nyte sin egen medbrakte alkohol. I år innfører politiet i Romerike nye restriskjoner, som blant annet innebærer at all alkohol som skal nytes, må kjøpes på stedet.

– Vi mener det vil føre til mindre konsum av alkohol, noe som igjen vil gi færre uønskede hendelser,sier forebyggendekoordinator i Øst politidistrikt Romerike, Line Granås i et intervju med Romerikes Blad.

Russetreffarrangør Armin Keyani i RED AS er på sin side ikke fornøyd med vedtaket, og frykter at russen kommer til å velge bort festen på Hellerudsletta til fordel for andre treff.

– Jeg er engstelig for at det eneste utfallet i denne saken vil bli at vi må flytte neste års treff ut av Romerike. Dermed vil Romerike miste sitt eneste russetreff og et av sine eldste arrangementer som fortsatt er i drift. I verste fall må vi legge ned hele virksomheten og la russen holde på som de selv vil.

Ifølge Keyani er russetreffet på Hellerudsletta det roligste russetreffet med færrest skader og uønskede hendelser. Han mener flere politidistrikt burde ha blitt enige om tiltakene i god tid.

– Politiet burde gått samlet ut istedenfor å begynne ett sted og håpe at de andre følger etter, sier Keyani. Russetreffene på Hellerudsletta har i mange år vært et av høydepunktene i russetida. Da samles over 2000 russ fra hele Romerike for å vrenge bukser, vise fram russebusser, danse og drikke alkohol. Og det er særlig det siste som bekymrer politiet.

Russepresident Mats Kristiansen er heller ikke fornøyd med politiets avgjørelse, og forteller Romeriks Blad at han har ikke tro på at restriksjonene vil før til mindre drikking.

-Det vil alltid være noen som drikker mer enn de bør. Restriksjonene vil antakeligvis føre til at flere drikker før de ankommer, for å slippe å bruke mye penger på å kjøpe alkohol, sier Kristiansen til lokalavisa.

Continue Reading
Advertisement
You may also like...

More in Ukategorisert

To Top