Connect with us

Russ

«Russetiden har blitt en gründerskole»

 

Arvid Folke Järnbert, avtroppende russepresident ved Gjøvik videregående skole har skrevet noen velvalgte ord i anledning sin nylig avsluttede russetid:

 

ALDRI FØR HAR ungdom brukt så mye penger og tid på russetiden som nå. Den første russefesten er allerede i juni. De første russelåtene er sluppet. For mange busser hardugnadstimene bikket langt over tresifret.

Som nylig avgått russepresident ved Gjøvik videregående, reflekterer jeg over en tradisjon i vekst. Ikke bare vokser russetiden, men den begynner å bli en slags gründerskole. Det er ikke dumt.

De siste årene har det vært en økende anerkjennelse over at russetiden er en gründerskole. Professor i sosiologi, Allan Sande, sier at russetiden er «en god skole i det å lede, i å bygge nettverk og i å håndtere media. Det samme som en gründer trenger. » Proffice-sjef Per Bergerud sier rett ut at «å være russ er en av Norges beste gründerskoler. » I russetiden setter russen seg inn i bedriftslivet. Uerfarne bussjefer leder 20-30 ivrige sjeler gjennom kontrakter, strategier og møter. Samtidig bidrar bussmedlemmene i avgjørelser og i teamarbeidet. Russepresidenten leder et russestyre som skal holde et variert russekull fornøyde, samtidig som at politiet og skolen følger våkent med. Russen lærer hvordan arbeidsliv, økonomi og samfunn fungerer.

Denne gründererfaringen går uten tvil på bekostning av skolen, men det er ikke nødvendigvis dumt. Bussjefen på Den Hvite Svane, «Skibladnerbussen», har nærmest hatt russetiden som heltidsjobb det siste skoleåret. Det har ikke vært få turer til Oslo på bekostning av skoletimer, innleveringer og prøver. Mitt russepresidentskap har hatt sin innvirkning på mine karakterer. I oktober søkte jeg Oxford University med toppkarakterer i alle fag. Nå er jeg fornøyd om jeg står på eksamen. Men jeg angrer ikke, og det gjør ikke Den Hvite Svanes bussjef heller.

I forberedelse til noen typer karrierer, kan det være fornuftig å prioritere russetiden framfor skolen. Dette gjelder særlig for næringslivet og politikken, der gründererfaring og teamarbeid er viktigere enn matteformler og historiske datoer. Blant tidligere russepresidenter finner vi opposisjonsleder Jonas Gahr Støre, Høyres Per-Kristian Foss, Ap-nestor Thorvald Stoltenberg og tidligere konsernsjef i DnB, Svein Aaser.

1900-tallets russetid har gitt vei til en ny type russetid. Tidligere generasjoner brukte russetoget, -revyen og -avisa til å bite fra seg. Russetiden var et opprør mot voksensamfunnet. Nå er russetoget mest en flau, høylytt opplevelse. Russeavisa og russerevyen driftes av ambisiøs ungdom som vil ha en sterk CV. I takt med en ny generasjon har samfunnsopprørerne blitt ansvarlige og ambisiøse gründersjeler.

Med disse refleksjonene notert, vil jeg si takk til alle som har bidratt til årets russetid. Jeg er takknemlig til flott russ og samarbeidsvillige samfunnsaktører for at det ble så bra. Det var med vemod at jeg tok av russebuksa på 17. mai. Men selv om årets russetid er over, er en ting sikkert: vi har ikke sett det siste av russen.

 

RUSS 2016 ELLER 2017?: Registrer deg her

More in Russ

To Top